UNITRANS - Strona Główna
  • Transport na terenie caego kraju
  • Pojemniki na przeterminowane leki
  • Pojemniki na przeterminowane leki

NISZCZENIE

dokumentów

UNITRANS - Oferta dla Aptek

Świadczymy usługę profesjonalnego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z normą DIN32757, z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(Dz.U.2002r. Nr 101 poz.925, ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach(Dz.U.2010r. Nr 185 poz. 1243, ze zm.). Wykonanie usługi potwierdzone jest certyfikatem.

Otrzymany w wyniku niszczenia materiał zostanie poddany recyklingowi.

Recykling 1tony papieru pozwala oszczędzić ok. 17drzew, 26000 l wody, 4000kWh energii, ponad 250 l paliwa potrzebnego do wyprodukowania takiej ilości papieru. Podejmij współpracę, wspólnie zadbajmy o środowisko.

©2012-2021, grupaperun.net