UNITRANS - Strona Główna
  • Transport na terenie caego kraju
  • Pojemniki na przeterminowane leki
  • Pojemniki na przeterminowane leki

NISZCZENIE

dokumentów

UNITRANS - Oferta dla Aptek

Świadczymy usługę profesjonalnego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej.

Niszczenie dokumentów odbywa się zgodnie z: normą DIN66399-poziom bezpieczeństwa P4, z ustawą z dnia 3 września 2014r. o ochronie danych osobowych(Dz.U.2014r. poz. 1182, ze zm.), ustawą z dnia 14 grudznia 2012r. o odpadach(Dz.U.2013r. Nr 21, ze zm.). Wykonanie usługi potwierdzone jest certyfikatem.

Otrzymany w wyniku niszczenia materiał zostanie poddany recyklingowi.

Recykling 1tony papieru pozwala oszczędzić ok. 17drzew, 26000 l wody, 4000kWh energii, ponad 250 l paliwa potrzebnego do wyprodukowania takiej ilości papieru. Podejmij współpracę, wspólnie zadbajmy o środowisko.

©2012-2021, grupaperun.net