UNITRANS - Strona Główna
  • Transport na terenie caego kraju
  • Pojemniki na przeterminowane leki
  • Pojemniki na przeterminowane leki

ZEZWOLENIE

 

Firma Unitrans działa w oparciu o pozwolenie w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:

Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WŚ-I-7660Dg/13/2009/AD z dn. 27 kwietnia 2009r. wraz z załącznikiem
Do pobrania
©2012-2021, grupaperun.net