UNITRANS - Strona Główna
  • Transport na terenie caego kraju
  • Pojemniki na przeterminowane leki
  • Pojemniki na przeterminowane leki

NASZA

firma

UNITRANS - Nasza Firma

Leki przeterminowane - odbiór i utylizacja to nasza specjalność. Ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska. W myśl tej ustawy każdy podmiot podejmujący działania powodujące powstawanie jakichkolwiek odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec i nie można ich wtórnie wykorzystać (np. leki przeterminowane), powinien zaplanować ich unieszkodliwianie z zachowaniem zasad ochrony środowiska.

czytaj dalej...

POJEMNIKI

na leki

UNITRANS - Pojemniki na przeterminowane leki

Biorąc pod uwagę zalety proponowanych pojemników, ich gabaryty,rodzaj materiału z jakiego zostały wykonane, możliwość wybrania własnej kolorystyki oraz specyficzną konstrukcję zabezpieczającą zgromadzone w nich leki przed dostępem osób niepowołanych, czynią je bez wątpienia najlepszymi dostępnymi pojemnikami na rynku.

czytaj dalej...

NISZCZENIE

dokumentów

UNITRANS - Niszczenie dokumentów

Świadczymy usługę profesjonalnego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z normą DIN66399, z ustawą z dnia 3 września 2014r. o ochronie danych osobowych(Dz.U.2014r. poz. 1182, ze zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach(Dz.U.2013r. Nr 21 ze zm.). Wykonanie usługi potwierdzone jest certyfikatem.

czytaj dalej...
 
©2012-2021, grupaperun.net