UNITRANS - Strona Główna
 • Transport na terenie caego kraju
 • Pojemniki na przeterminowane leki
 • Pojemniki na przeterminowane leki

MPO

 

UNITRANS - Oferta dla Aptek „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. wprowadza nowe zadania, którym polskie gminy muszą sprostać do końca bieżącego roku. Rady gmin są obowiązane do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, są one aktem prawa miejscowego i już od stycznia 2013 roku muszą uwzględniać również zorganizowanie selektywnych punktów zbiórek leków przeterminowanych.

Mając na uwadze nowe zadanie jakie muszą zrealizować Miejskie Zakłady Oczyszczania proponujemy:

 • OKOdbiór i utylizacja leków poprzez termiczne przekształcenie (spalanie)           w specjalistycznych spalarniach
 • OK Sprzedaż pojemników wspierających selektywną zbiórkę leków przeterminowanych
 • OK Wsparcie przy organizacji selektywnych punktów zbiórek
 • OK Współpracę w zakresie obsługi pojemników wspierających system selektywnej zbiórki leków przeterminowanych.
  Prowadzenie lub współprowadzenie akcji typu: "Stare leki do apteki", "Niepotrzebne leki do apteki"itp.
 • OK Sporządzenie dokumentacji potwierdzającej odbiór i zagospodarowanie odpadów „Karta przekazania odpadu”
 • OK Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb:
  • OK dostarczenie odpowiedniej ilości pojemników
  • OK zapewnienie regularnych odbiorów, dopasowanych do potrzeb, synchronizacja z umowami gminnymi
  • OK interwencyjne odbiory (w razie przepełnienia się pojemnika)
 • OK Dojazd do każdego miejsca w kraju bez dodatkowych opłat
 • OK A CO NAJWAŻNIEJSZE, NAJNIŻSZA CENA
©2012, grupaperun.net